ตั้งใจเต็มร้อยคือน้องๆ ในโครงการ START D UP CAMP ไม่ว่าจะเรียนหนักขนาดไหนก็ยังสู้ ก็เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ไปสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อพัฒนาบ้านเกิด